JMA Forum

Kære bruger af JMA's DSM & LMF system.

Velkommen til dit dialog- og informationsforum.

Forum'et er tænkt som et sted, hvor du er i dialog med andre brugere af DSM & LMF systemerne.
Vi kigger med og følger med i, hvad der optager brugerne af vore systemer, men vi vil lade jeres dialog være det primære og bærende element.

Vi vil dog også bruge JMA Forum til at holde jer orienteret om aktuelle aktiviteter omkring JMA og vore systemer.

Med forum'et ønsker vi helt konkret at give dig som bruger af vore systemer:

  • Mulighed for at udveksle erfaringer, hjælp og meninger med andre brugere af DSM & LMF systemet.
  • Relevant information specifikt omkring JMA's aktiviteter og systemer.
  • Mulighed for at indrapportere ønsker til forbedring af systemet samt følge med i hvad andre brugere har indrapporteret af ønsker samt
  • Mulighed for at være i on-line dialog med vort support personale.

Det brugernavn og password, du opretter dig med er personligt - og må ikke udveksles med andre, da det kan medføre indlæg under falske identiteter, ligesom vi ønsker at bevare jeres dialog på Forum fortroligt blandt jer. 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse - og giv dine kolleger linket til JMA Forum, så de også kan få glæde af det!

Venlig hilsen

JMA A/S