JMA Forum

Kære bruger af DSM systemet 

Velkommen til www.jmaforum.dk

Med jmaforum.dk ønsker vi at give dig:

  • Mulighed for at være i on-line dialog med vort supportpersonale
  • Mulighed for at downloade brugermanualer
  • Mulighed for at se videoer med nyt i DSM

Det brugernavn og password, du opretter dig med er personligt - og må ikke udveksles med andre, da det kan medføre indlæg under falske identiteter. 

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse - og giv dine kollegaer linket til JMA Forum, så de også kan få glæde af det!

Venlig hilsen

JMA A/S

 

Login